Česky English Magyar

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > TECHNOLOGICKÁ MAZIVA > REACH

REACH

Co je REACH?

Směrnice Evropské Unie 2006/1907, Registrace, Posouzení, Autorizace a Omezení chemikálií je běžně známá jako REACH. Příprava této směrnice zabrala větší část desetiletí a byla přijata Evropským parlamentem v prosinci 2006. Základním cílem směrnice je sjednotit více než 40 jiných národních směrnic států EU řídícím používání chemikálií a zlepšit ochranu lidského zdraví a komplexní ochranu životního prostředí. REACH také zasahuje do toho jak bezpečnostní informace ve vztahu k látkám je sdělováno přes dodavatele.

Kdy REACH ovlivní evropský trh?

REACH oficiálně vešla v platnost v červnu 2007. Současně v tomto období vznikala v Helsinkách Evropská Chemická Agentura (ECHA), která je zodpovědná za proces řízení registrace, hodnocení, autorizaci a omezení pro chemické látky používané v Evropě. REACH stanovila přechodné období založené na objemech, během kterého všechny aspekty zákona budou plně realizovány; podle současného plánu to zabere 11 let k plně implementaci. Načasování jednotlivých fází je primárně založeno na tonáži chemikálií, které vstupují na evropský trh, jak je znázorněno níže, přičemž chemikáliemi s největším objemem se bude zabývat prvořadě.

Jaká je pozice IRMCO ve vztahu k REACH?

IRMCO předpokládá splnění požadavků REACH včetně přeregistrace těch výrobků, které jsou uváděny na evropský trh. Jako většina výrobců, IRMCO připravuje data pro příslušné produkty k v předregistračním šestiměsíčním období tohoto roku (1 červen – 1.prosinec, 2008). Jak je směrnicí požadováno, veškerá předregistrační dokumentace bude připravena a předána elektronicky ECHA přes internet (REACH-IT/IUCLID5 database).
V rámci systému REACH mohou být uvedeny na trh pouze chemické látky jejich použití pro člověka a životní prostředí je bezpečné. Toto platí pro látky vyrobené nebo dovezené do EU nebo ve formě produktů vzniklých jejich zpracováním (např. přípravky).
V rámci příprav REACH nemohou být zapsány všechny výrobky, ale pouze jednotlivé látky, které se nacházejí v těchto přípravcích. Jednotlivé komponenty, které jsou použity v těchto přípravcích musí být registrovány podle nařízení REACH nebo nejprve předregistrovány.
Všechny produkty IRMCO jsou již ÚSPĚŠNĚ předregistrovány. Od 1 ledna 2009 je na internetových stránkách úřadu ECHA zveřejněn seznam všech předregistrovaných látek. V tomto seznamu je jméno každé látky, kterou používáme, včetně čísel EINECS a CAS  a první předpokládanou lhůtu registrace dle směrnice VOC.
Vzhledem k tomu, že  všechny produkty IRMCO jsou bez petrochemických rozpouštědel a dalších rizikových komponent , neexistuje pro nás žádné omezení ve výrobě z pohledu směrnice VOC.

REACH PŘEDREGISTRACE BYLA ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA, 14. listopad 2008

REACH předregistrace byla úspěšně dokončena pro všechny dotčené látky obsažené ve výrobcích IRMCO.
 
Ve výrobcích IRMCO nejsou žádné Látky velmi vysokého zájmu (SVHC - Substances of Very High Concern).
Nyní nejsou žádné předvídatelné problémy pro dodávání produktů po plné implementaci REACH. IRMCO kontinuálně posuzuje dostupnost a kompletnost informací zajišťujících vyhovění požadavkům REACH.