Potřebujete poradit?
Česky English Magyar

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Katalog produktů > Údržba a montáž > Čištění > Čištění trubek

Čištění trubek

alka bar.png

Jednoduchý - rychlý - účinný - univerzální

Výhody systému ALKA

 • Extrémně rychlý a ekonomický
 • Ideální pro kontrolu kvality nových trubek
 • Větší čisticí síla než samotný stlačený vzduch nebo horká voda
 • Může být použit pro běžnou údržbu a prevenci
 • Účinný na čištění zakřivených trubek (i 90° ohyby), spojek, rozdvojek, kulových ventilů, trubek s proměnným průměrem
 • Použitelný na pevné nebo flexibilní trubky
 • Kompatibilní s jakýmkoliv materiálem
 • Snížení spotřeby čisticích chemikálií
 • Šetrný k životnímu prostředí
 • Méně chemického odpadu

Fungování systému

ALKA Pro-Clean - řešení pro čisté trubky všeho druhu, od těch používaných v hydraulických systémech i klimatizačních zařízeních, od potravinářského průmyslu až po farmacii. S ALKA Pro-Clean můžete čistit, odmastit, mazat a dezinfikovat velmi efektivně, v kratším čase, za méně peněz a používat minimální množství chemických přípravků. Můžete také odstranit nečistoty z výroby (např. od řezání, svařování...). Řešení je vhodné pro čištění a údržbu stávajících potrubních rozvodů a v neposlední  řadě i pro kontrolu kvality nových potrubních rozvodů.  ALKA Pro-Clean funguje na principu protlačování speciálního projektilu proudem stlačeného vzduchu. Tento systém může být aplikován na čištění trubek o vnitřním průměru od 2mm až do několika stovek a v délkách 10, 100 nebo dokonce 1000 m (v závislosti na kapacitě zdroje vzduchu) a může také být aplikován pro kolena 90°, tvary  "T" nebo "Y" a armatury včetně kulových kohoutů.

1. Po připojení pistole na zdroj stlačeného vzduchu otevřete přední kroužek a vyberte si trysku podle průměru trubky, která má být vyčištěna. Vložte trysku do otvoru. 2. Vyberte vhodnoý projektil v závislosti na průměru trubky a typu čištění které budete provádět. Vložte projektil do trysky a zavřete přední kroužek.  3. Zatlačte na trysku ke konci trubice. Stiskněte spoušť a podržte ji, dokud se projektil neprojde na druhý konec trubky. Odstraněné nečistoty jsou  jímány do nádoby na odpad. 

Příklad čištění ocelové trubky za účelem odstranění kovových zbytků z výroby

Před čištěním Po čištění Čistící projektil po čištění trubek

     Dodávané systémy - řešení pro všechny případy

AD 32

Navržena pro malé a střední průměry trubek, pro pravidelné nebo příležitostné čištěné a revizi trubek s maximální efektivitou a použitím standardních projektilů.  

Od 2 do 35 mm (vnitřní průměr)

Provozní tlak: max 6  Bar

AD 50

Vynikající pistole schopná splnit požadavky na čištění i pro větší průměry. S lepšími funkčními detaily je vhodná i pro potřeby výroby, tak, aby byl výrobek splňoval náročné požadavky na čistotu.

Od 2 až do 60*mm (I. D.)

Provozní tlak: max 8 Bar


Projektily

Univerzální

Jedná se o "univerzální" projektil ze střední hustotou, s vysoce porézním povrchem, který může odstranit širokou škálu nečistot. Ideální pro trubky hydraulických systémů, klimatizační zařízení a další případy, ve kterých je nutné odstranit prach, piliny nebo jiné výrobní reziduum přilepené na vnitřních stěnách trubek. Ideální pro použití společně s chemickými přípravky, jimiž tyto projektily mohou být napuštěné. Mají vysoké absorpční schopnosti, proto mohou být použity suché i na odstranění vlhkosti.  Vhodné pro použití na trubky s zúžením průměru (dokonce až o 40% průměru projektilu), T spojky, 90°kolena, atd…

Superhard

Vlastnosti tohoto projektilu jsou jako u Univerzálního projektilu, ale má větší hustotu a tvrdost. Je ideální pro nejtěžší použití např. odstranění okují svařování. Méně vhodné pro trubky se zúžením průměru - mohou být komprimovány až o 20%. Může být také použit na spoji T nebo 90° kolenech, ale pouze za určitého průměru trubky (což závisí úměrně na tlaku a dostupnému objemu vzduchu).

Food&Flex

Je projektil, který se rovněž vyznačuje vysoce porézním povrchem, ale je měkčí oproti Univerzálnímu. Proto je méně odolný pevným nečistotám na vnitřní stěně trubky. Vhodný pro odstranění méně náročných reziduí, jako jsou tekutiny, prach nebo zbytky částic a zejména tam, kde se průměr výrazně snižuje (až o 50% průměru projektilu). Vhodné pro T spojky a 90° ohyby atd...

ABR

Jsou projektily vysoké tvrdosti s abrazivním  materiálem na přední straně. Určeny pro odstranění tvrdé usazeniny, pro které je neabrazivní povrch Univerzálního, Superhard a Food&Flex projektilu neúčinný. Mohou být komprimovány až o 15%, a použity i tam, kde jsou T spojky a 90° kolena, ale má stejná omezení jako velmi tvrdé projektily.

Brusný

Projektil je zcela abrazivní a velmi tuhý. Používá se v případech, kdy potřebujete maximální vyčištění, zejména pro provoz, údržbu nebo obnovu trubek, které mají vrstvy obtížně odstranitelných usazenin jako jsou rzi. Lze použít na potrubí se zakřiveními. Nelze použít na potrubí s rozdílnými proměry, tvarovky, ohyby, kolena 90° nebo spoje T.

Aplikace - naše zkušenosti

Nové trubky

U výrobců nových trubek (tyčí nebo cívek) tento systém umožňuje výrazně zvýšit kvalitu konečného výrobku, protože může být použit k odstranění pilin, sazí, provozních nečistot nebo zbytků z moření, které zanechávají mastný těžko odstranitelný povlak uvnitr trubky, pokud nejsou včas odstraněny.  

Hydraulika - pneumatika

V hydraulických systémech je velmi důležité odstranit veškeré nečistoty v systému. I ty nejmenší částice suspendované v oleji mohou způsobit poškození čerpadla, ventilů nebo způsobit předčasné ucpání filtrů. Tento systém umožňuje zkontrolovat systém a odstranit veškeré zbytky, stopy v potrubí (kovové třísky,  gumový prach). Umožňuje také ověřit správnost směsi a kvalitu vulkanizace flexibilní trubky před použitím. Přispívá k urychlení náběhu systému.

Technické plyny a potrubní rozvody

Před použitím mohou i nové trubky (flexibilní, pevné) obsahovat výrobní rezidua (mastnotu, prach), která mohou kontaminovat produkt, ale také nebezpečné částice přilepené na vnitřních stěnách, které jsou často nesnadno odstranitelné oplachem nebo stlačeným vzduchem. Tyto neodstraněné částice mohou později poškodit citlivé komponenty systému. Při odmaštění potrubí pro kapalný kyslík nebo klimatizačního zařízení systémem ALKA ušetříte až 80% dusíku a rychle vyčistit různé větve.

Potravinářský - farmaceutický - cemický průmysl

Hlavní výhodou v této oblasti je značné snížení odpadu, protože lze oddělit zbytky produktu na konci různých výrobních cyklů před proplachem. Tímto způsobem je možné zachránit značné množství kvalitních výrobků a zároveň mechanicky účinně vyčistit  zbytky produktu přilepené na stěnách potrubí, nebo v záhybech, které nelze proplachem vymýt. Systém lze použít také pro dezinfekci trubek, namočením projektilu dezinfekčními přípravky, kombinující tak mechanické a chemické působení

Doprava

V automobilovém průmyslu, letectví, železniční a námořní dopravě je využití nejvyšší.  V dopravních prostředcích jsou zařízení, jejichž rozvody musí být velmi čisté. Aplikace v hydraulických, pneumatických a brzdných systémech, sanitárních trubkách, vstřikovacím potrubí atd.. Se systémem ALKA dosáhnete přesné a rychlé kontroly kvality trubek, zvýšeného kvalitativního standardu, zajištění maximální spolehlivosti a  bezpečnosti.

Údržba

V údržbě je systém ALKA velmi užitečný a efektivní se šitokým rozsahem použití .  V závislosti na druhu odstraňovaných nečistot má vynikající výsledky v  nejkratším čase a za cenu, která nemá srovnání s tradičními technikami. To platí i pro obecné systémy s trubkami různých délek. Potrubní rozvody nemusí být při čištění demontovány, stejně jako jednotlivé komponenty systému nebo u komplikovaných systémech výměníků tepla, zejména tvary U.

Máte ještě pochybnosti?

Níže uvádíme odpovědi na Vaše nejčastější dotazy

1) Může projektil uvíznout uvnitř trubice?

Projektil může uvíznout uvnitř trubice v následujících případech:

 • neáte dostatečné množství vzduchu , aby protlačil projektil celé délce trubice.
 • projektil narazí na překážku, ve které se nemůže komprimovat tak aby jí prošel. V tomto případě je nutné přípojit přívod vzduchu na opačné straně trubky než kde projektil vstoupil do potrubí. -
 • Projektil shrnuje nadměrné množství sedimentu, který má příliš velký odpor. V situacích, kdy je podezření na tuto možnost,, nebo neznáte rozsah nečistot uvnitř trubky je vhodné postupovat s opatrností. Použijte zpočátku projektil měkký, s průměrem o něco větším než trubice, s cílem odstranit sediment postupně.
2) Je možné vyčistit ucpané potrubí? 

Ne, trubky nesmí být zcela zablokovány. Je nutný alespoň minimální průchod vzduchu, aby na přední straně projektilu nevznikl protitlak.   

3) A může být použit k čištění potrubí s ohyby, spoji, svary ?

Ano, projektil je speciálně navržen tak, aby byl schopen vyčistit  potrubí s ohyby, dokonce i 90° ohyby, tvarovky, nebo svary (v tomto posledním případě projektil bude také čistit zbytky svaru).

4) Je možné vyčistit větvení T a Y?alka dotazy.png

 Ano, ale musíte si střílet projektil ze správné větve, jak je znázorněno na obrázku níže: vždy je nutné, aby mohl projektil jít jen jedním způsobem, tím, že uzavřete jednu ze dvou větví. Potom zavřete druhou pro pročištění zbytku potrubí. Ve větvení T byste vždy měli střílet "proti T", zatímco ve větvení  Y, vždy "shora".

 

5) Je to možné čistit potrubí, které je rozvětvené?

Ano, můžete, za předpokladu, že přesně znáte spoje potrubí potrubí. Projektil není inteligentní a nemůžete si vybrat, kudy se vydat. Cestu správným směrem musíte určit vy uzavřením větví, kde nechceme, aby procházel. Projektil musí procházet potrubím, které má vždy jeden vstup a jeden výstup.

6) Může projektil poškodit vnitřní stěny trubky?

Projektily S, C a F, nemohou poškodit vnitřní stěny trubky. Projektily mohou zanechat mírné stopy oděru povrchu na potrubí z nekovového materiálu.

7) Jaká je maximální délku potrubí pro čištění?

Není, projektil může procházet potenciálně nekonečnou vzdálenost. Záleží jen na množství vzduchu, který je k dispozici pro neustálý tlak na projektil po celé délce potrubí. 

8) Může projektil procházet přes ventily?

Ano, v případě úplného otevření ventilu a hladké stěny (kulový ventil). Ne, v případě kdy je ventil  otevřen ale průchod není otevřen úplně (klapka).

9) Jaký je požadovaný tlak ?

Dostatečný talk je 6-8 bar v závislosti na okolnostech; protože ten je obvykle zaručen z každho rozvodu v průmyslové síti nebo kompresoru na trhu. Nejdůležitější je objem vzduchu k dispozici, průtok, ne tlak sám o sobě.

10) Může se projektil poškodit?

Projektil se může poškodit pouze v ojedinělých případech, zejména v případech, kdy uvnitř potrubí jsou výstupky, ostré otřepy nebo jiné vady, které mohou například projektil rozříznout. V tomto případě nicméně projektil podává důležité informace o vnitřním stavu potrubí.

11) Mohou být použity chemické látky?

Ano, projektily mohou být namočené v chemických výrobcích (mycí prostředky, dezinfekční prostředky, odmašťovače, maziva, atd.) ke zvýšení čistící síly, nebo jk ošetření vnitřní  stěny trubky. Je dostačující, aby projektil byl nasáklý produktem a spnil lépe čisticí nebo ochrannou funkci. Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní s projektilem a nepoškodí jeho strukturu. Pokud výrobek není kompatibilní, projektil se může zvětšovat, poškodit nebo zničit.  

12) Může být systém provozován pouze pomocí stlačeného vzduchu?

Ne, může být použit stlačený vzduch nebo jiný inertní plyn jako je dusík , CO2... Nesmí být používán s plyny, které jsou nestabilní,nebezpečné nebo hořlavé,  například kyslík nebo metan !

13) Je čištění vhodné pouze na potrubí hladké a kulaté?

Ne, projektil se přizpůsobí vnitřnímu tvaru trubky a může být také použit na trubky oválné, čtvercové, s vnitřní vložkou, atd..

14) Mohou být použity projektily vícekrát?

Ano, v závislosti na stavu, ve kterém projektil se nachází po prvním výstřelu lze znovu použít i opakovaně. Projektil, zejména pokud je velký se může být také prát a znovu použít. Důležité je, že jeho struktura a forma jsou neporušené.